1. Velkommen til Mento

En online læringsplatform der producerer underholdende og lærerige videokurser med de mest inspirerende mennesker fra Danmark.

Vi tilrettelægger, producerer og distribuerer videokurserne gennem vores online og mobile platform. Vi giver alle mennesker nem adgang til læring når de vil, hvor de vil.


Mento IVS
Nyrnberggade 31A, 3.
2300 København S
E-mail: info@mento.dk
CVR-nr.: 39708752


Ikrafttrædelsesdato 2. januar 2019.

Læs venligst disse Vilkår og Betingelser omhyggeligt.

Ved at bruge Mento eller oprette en profil, accepterer du disse Vilkår og Betingelser. Vi begynder med det grundlæggende, herunder et par definitioner, der skal hjælpe dig med at forstå disse Vilkår og Betingelser. Mento (som i det følgende benævnes "Mento", “vi”, “os” eller “vores") er en online læringsplatform der tilbyder adgang til videokurser gennem streaming (som i det følgende benævnes "Tjenesten"), dette udbydes via webstedet www.mento.dk (som i det følgende benævnes “Hjemmesiden”). Mento er et dansk selskab.

Disse Vilkår og Betingelser for brug (herunder vores retningslinier for acceptabel brug, retningslinjer for API, der gør det muligt for forskellige programmer at tale sammen, hvilket betyder, at du med API kan udveksle data på tværs af programmer, samt copyright) definerer, hvorpå du må bruge Tjenesten i overensstemmelse med nedenstående.

Hvis du har nogen spørgsmål til vores Vilkår og Betingelser er du meget velkommen til at kontakte os på info@mento.dk.

2. Ændringer i Vilkår og Betingelser:

Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre eller modificere dele af disse Vilkår og Betingelser. Hvis vi gør dette, afhængig af ændringerne, vil vi på denne side angive, hvornår disse ændringer sidst blev revideret og/eller meddele dig via e-mail, til den sidste e-mail-adresse, du gav os.
Sådanne ændringer vil træde i kraft senest 14 dage efter, at de er angivet, med undtagelse af ændringer, der adresserer nye funktioner af Tjenesten. Ændringer foretaget som følge af dansk lovgivning træder i kraft straks.

Din fortsatte brug af Tjenesten, efter at disse ændringer er trådt i kraft, udgør din accept af de nye Vilkår og Betingelser.

Det vil dog kræve en ny accept af Vilkår og Betingelser, hvis der tilføres væsentlige ændringer, denne vil blive efterspurgt pr. mail.


3. Persondatapolitik:

Hos Mento respekterer vi brugernes privatliv. For detaljer se venligst vores persondatapolitik. Ved at bruge Tjenesten accepterer du vores indsamling og brug af personoplysninger som beskrevet heri.

4. Adgang og Brug:

Videokurset og ethvert indhold, der tilgås fra vores Hjemmeside, er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug.

Med dit køb af et videokursus hos Mento giver vi dig begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til indholdet og videokurserne på Mento. Bortset fra ovenstående begrænsede licens overføres ingen rettigheder el.l. til dig. Du accepterer at du ikke må bruge Tjenesten til offentlige eller private fremvisninger.

Al video, billed- og tekst materiale på www.mento.dk er underlagt beskyttelse i henhold til ophavsretsloven og må ikke anvendes i strid hermed. Overtrædelse heraf kan medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse. Endvidere forbeholdes øvrige rettigheder i henhold til anden relevant immateriel lovgivning. Godtgørelse kan kræves som kompensation for den ideelle skade som Mento måtte lide ved overtrædelse af ophavsretsloven.


4.1 Oprettelse:

Du skal oprette en personlig profil hos Mento for at få adgang til Tjenesten og videokurserne. Når du opretter en personlig profil, accepterer du at levere og opretholde sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som efterspurgt af Mentos registreringsformular. Persondata og andre oplysninger om dig er underlagt vores Persondatapolitik.

4.2 Adgangskode og Sikkerhed:

Du må aldrig bruge en andens profil, og du må ikke give en anden person dit brugernavn og adgangskode for at få adgang til din profil. Du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår med din adgangskode og konto.

Du accepterer (A) straks at underrette Mento om enhver uautoriseret brug af din adgangskode, din profil eller ethvert andet brud på sikkerheden, og (B) sikre dig, at du logger af din profil i slutningen af hver session. Mento er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse af denne sektion.


4.3 Pris og Betaling:

Alle priser på Mento er I DKK inkl. moms. De indeholder ikke kreditkort og/eller andre afgifter og gebyrer.

Prisen på et videokursus, er den pris, der til enhver tid fremgår af www.mento.dk. Mento kan uden varsel ændre prisen på videokurserne. Disse vil dog altid blive oplyst i sit fulde inden afslutningen af købet.

Mento modtager alle betalingskort:
• VISA/Dankort
• Mastercard og Eurocard
• Visa electron

Du betaler via en krypteret og sikker SSL-server, hvor du indtaster: kortnummer, udløsdato og kontrolcifre (bag på kortet). Såfremt du ikke udfylder disse korrekt, kan købet ikke gennemføres.


4.4 Brugeradfærd:

Du er eneansvarlig for alle oplysninger, der vises på din profil. Mento forbeholder sig retten til at undersøge og træffe passende retslige foranstaltninger mod enhver, der overtræder et af nedenstående punkter:

• Forstyrrer eller afbryder Tjenesten, servere, netværk der er forbundet med Mento eller ikke overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med Tjenesten.

• Overtræder en til hver tid gældende dansk lovgivning eller lovbestemmelser.

• Høste eller samle e-mail-adresser samt andre kontaktoplysninger fra andre brugere af Mento via elektroniske eller andre midler med det formål at sende uønskede e-mails eller andre uopfordrede meddelelser.

• Opnår adgang til eller forsøger på nogen måde at få adgang til Tjenesten, andet materiale eller oplysninger, der ikke er til rådighed eller stillet til rådighed af Mento.


4.5 Generelle regler vedrørende ændring af brug:

Du anerkender, at Mento forbeholder sig retten til at ændre disse generelle regler og begrænsninger til enhver tid, efter eget skøn, dog med varsel.
Du accepterer, at Mento ikke vil være ansvarlig for dit tab ved enhver ændring, suspension eller ophør af Mento.4.6 Rettigheder:

www.mento.dk og alt herunder såsom tekster, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, design og spørgsmål mv., har Mento den fulde ophavsret og ejendomsret til. Ved køb af adgang overdrager du dine oplysninger og øvrige data samt rettighederne hertil til Mento. Overdragelsen og brugen er uden tidsbegrænsning jf. Persondatapoltik.

4.7 E-mail-markedsføring:

Ved køb af adgang er du også indforstået med, at Mento har lov til fremsende e-mails af forskellig karakter. Herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng – både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter eller ydelser.

Brugere, der skriver sig op til nyheder og indhold fra Mento via e-mail formular på www.mento.dk og tilhørende undersider, accepterer ligeledes, at Mento har lov til at fremsende e-mails af forskellig karakter - herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng - både i forhold til egne og/eller tredjemands produkter og ydelser.

Du kan til hver en tid fortælle os, hvis du ikke ønsker, at vi bruger din personlige information til marketingsformål. Hvis du ønsker at afmelde dig vores fremtidige marketing- og promoveringsmateriale, bedes du venligst e-maile "Afmeld" til info@mento.dk. Husk at tilføj dit navn og email og så sørger vi får at få dig afmeldt hurtigst muligt.

4.8 Fortrydelsesret:

Hvis du fortryder købet af et videokursus inden for de første 30 dage efter købet, refunderer Mento det fulde beløb af dit køb og derefter opsiger din adgang til det respektive videokursus.

En refusion vil kun være tilgængelig inden for 30 dage efter købet, og hvis videokurset ikke er blevet aktiveret på profilen. Hvis Mento fastslår, at du misbruger vores tilbagekøbspolitik, forbeholder vi os retten til at suspendere eller opsige din profil og begrænse enhver yderligere brug af Tjenesten uden at afgive en refusion.

For at anmode om refusion eller at stille et spørgsmål om 30-dages fortrydelsesret er du velkommen til at kontakte os på: info@mento.dk

Ved at aktivere videokurset frasiger du dig retten til brug af fortrydelsesretten.

5. Indhold og software:

Mento er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne Hjemmeside og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel priser og beskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne Hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. Mento garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på denne Hjemmeside accepterer, at Mento er fritaget for ethvert ansvar for Hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Som bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra Mento.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke må: (A) videredistribuere, (B) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, eller (C) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til vores Tjeneste. Som bruger af Tjenesten, Tjenestens software eller Tjenestens indhold erklærer og garanterer du, at din adgang til og brug af Tjenesten, herunder Tjenestens indhold, vil opfylde vilkårene og ovenstående krav.

6. Værneting og lovvalg:

Du er indforstået med, at disse Vilkår og Betingelser samt din brug af denne Hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser iht. disse Vilkår og Betingelser, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved Københavns Byret som første instans.

7. Erstatningsbegrænsning:

Mentos erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til betalingen for det videokursus, der konkret ligger til grund for erstatningsansvaret. Mento er dog i intet tilfælde – herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere – ansvarlig for skader forårsaget af virus, indirekte tab eller skade.

8. Ansvarsfraskrivelse:

Din brug af og besøg på denne Hjemmeside foregår på eget ansvar.

Mento garanterer ikke: (A) at Tjenesten imødekommer dine krav og forventninger, (B) Resultaterne der måtte blive angivet i indholdet af videokurserne er nøjagtige eller pålidelige (C) Kvaliteten af Tjenesten, oplysninger, indhold eller andet vil imødekomme dine forventninger.

Mento tager ikke ansvar for informationer, oplysninger og viden anvist i videokurserne. Hvordan du bruger informationerne efter afsluttet videokursus er på eget ansvar.

Brug for hjælp?

Du er altif velkommen til at kotakte os med med evt. spørgsmål eller forespørgelser på samarbejde.

Mento IVS | Nyrnberggade 31A, 3. 2300 København N | CVR: 39798752